Bắc Ninh: Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép số lượng lớn ma túy

Số lượng lớn ma túy tại nơi ở của đối tượng
Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Số lượng lớn ma túy tại nơi ở của đối tượng Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Số lượng lớn ma túy tại nơi ở của đối tượng Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Lên top