Bạc Liêu: Triệt phá nhiều đường dây cho vay lãi nặng

Tờ rơi "quảng cáo" cho vay tiền góp thực tế là cho vay lãi nặng. Ảnh: Minh Họa
Tờ rơi "quảng cáo" cho vay tiền góp thực tế là cho vay lãi nặng. Ảnh: Minh Họa
Tờ rơi "quảng cáo" cho vay tiền góp thực tế là cho vay lãi nặng. Ảnh: Minh Họa
Lên top