Bắc Kạn: Bắt đối tượng vận chuyển lượng lớn kíp nổ

Đối tượng Hoàng Văn Dậu trên đường vận chuyển kíp nổ.
Đối tượng Hoàng Văn Dậu trên đường vận chuyển kíp nổ.
Đối tượng Hoàng Văn Dậu trên đường vận chuyển kíp nổ.
Lên top