Bắc Giang: Xử phạt một trường hợp thông tin sai về dịch COVID-19

Ảnh: H.T.T tại Công an huyện Việt Yên. Ảnh: CACC.
Ảnh: H.T.T tại Công an huyện Việt Yên. Ảnh: CACC.
Ảnh: H.T.T tại Công an huyện Việt Yên. Ảnh: CACC.
Lên top