Bắc Giang: Tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm hàng hóa vi phạm pháp luật

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang thực hiện tiêu hủy hàng hóa vi phạm pháp luật. Ảnh: BBG.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang thực hiện tiêu hủy hàng hóa vi phạm pháp luật. Ảnh: BBG.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang thực hiện tiêu hủy hàng hóa vi phạm pháp luật. Ảnh: BBG.
Lên top