Bắc Giang: Phát hiện vườn cần sa, anh túc tại một gia đình

Lực lượng chức năng gồm công an, Viện kiểm sát thu gom số cần sa, anh túc tại vườn nhà của C. Ảnh: CAT Bắc Giang.
Lực lượng chức năng gồm công an, Viện kiểm sát thu gom số cần sa, anh túc tại vườn nhà của C. Ảnh: CAT Bắc Giang.
Lực lượng chức năng gồm công an, Viện kiểm sát thu gom số cần sa, anh túc tại vườn nhà của C. Ảnh: CAT Bắc Giang.
Lên top