Bắc Giang: Nhóm thanh niên mang dao, kiếm đi giải quyết mâu thuẫn

Ba trong số các đối tượng liên quan vụ mang dao kiếm đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: Đ.Tuấn.
Ba trong số các đối tượng liên quan vụ mang dao kiếm đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: Đ.Tuấn.
Ba trong số các đối tượng liên quan vụ mang dao kiếm đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: Đ.Tuấn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top