Bắc Giang: Kiểm tra nhà nghỉ, phát hiện 6 đối tượng dương tính với ma túy

6 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà. Ảnh: CACC
6 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà. Ảnh: CACC
6 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà. Ảnh: CACC
Lên top