Bắc Giang: Khởi tố “trùm giang hồ” Quân Thi

Đối tượng Nguyễn Quốc Quân tức Quân "thi". Ảnh: IT.
Đối tượng Nguyễn Quốc Quân tức Quân "thi". Ảnh: IT.
Đối tượng Nguyễn Quốc Quân tức Quân "thi". Ảnh: IT.
Lên top