Bắc Giang: Bắt tạm giam Nguyên Chủ tịch UBND xã Xương Lâm - Lạng Giang

Bị can Hoàng Hồng Quang nguyên là Chủ tịch UBND xã Xương Lâm (Lạng Giang, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang
Bị can Hoàng Hồng Quang nguyên là Chủ tịch UBND xã Xương Lâm (Lạng Giang, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang
Bị can Hoàng Hồng Quang nguyên là Chủ tịch UBND xã Xương Lâm (Lạng Giang, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang
Lên top