Bắc Giang: Bắt nhóm đạo chích trộm 3 máy bơm, 1 con chó cảnh

4 trong số 6 đạo chích đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: CACC.
4 trong số 6 đạo chích đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: CACC.
4 trong số 6 đạo chích đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: CACC.
Lên top