Bắc Giang: 5 hộ dân bán trà đá bị các đối tượng cưỡng đoạt tài sản, đe doạ

3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của các hộ dân bán trà đá. Ảnh: Công an cung cấp
3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của các hộ dân bán trà đá. Ảnh: Công an cung cấp
3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của các hộ dân bán trà đá. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top