Bác đơn xin miễn bồi thường, giảm hình phạt của 10 bị cáo vụ Nhật Cường

Các bị cáo trong đại án Nhật Cường, khi nghe chủ toạ Ngô Tự Học công bố bản án phúc thẩm. Ảnh: V.D
Các bị cáo trong đại án Nhật Cường, khi nghe chủ toạ Ngô Tự Học công bố bản án phúc thẩm. Ảnh: V.D
Các bị cáo trong đại án Nhật Cường, khi nghe chủ toạ Ngô Tự Học công bố bản án phúc thẩm. Ảnh: V.D
Lên top