Ba phóng viên cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp bị phạt 30 tháng tù