Ba “nữ quái” ở Đồng Nai mở văn phòng công chứng giả để lừa đảo

Các đối tượng từ trái qua: Hoàng Thị Kiều Trang, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga. ảnh: CACC
Các đối tượng từ trái qua: Hoàng Thị Kiều Trang, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga. ảnh: CACC
Các đối tượng từ trái qua: Hoàng Thị Kiều Trang, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga. ảnh: CACC
Lên top