Bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Dũng "lò vôi" bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Dũng "lò vôi". Ảnh: Hoài Anh.
Bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Dũng "lò vôi". Ảnh: Hoài Anh.
Bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Dũng "lò vôi". Ảnh: Hoài Anh.
Lên top