Bà Lê Thị Giàu nói không rút đơn, sẽ kiện bà Nguyễn Phương Hằng đến cùng

Bà Lê Thị Giàu kiện bà Phương Hằng đòi bồi thường 1000 tỉ đồng. Ảnh: Huân Cao
Bà Lê Thị Giàu kiện bà Phương Hằng đòi bồi thường 1000 tỉ đồng. Ảnh: Huân Cao
Bà Lê Thị Giàu kiện bà Phương Hằng đòi bồi thường 1000 tỉ đồng. Ảnh: Huân Cao
Lên top