Ba lần đấu trí, lật mặt kẻ giết người hoán tên đổi họ 10 năm trước

Bị cáo Khúc Hùng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Khúc Hùng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Khúc Hùng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top