Ba đối tượng đổ dầu làm ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà lĩnh án

Dầu thải do nhóm Vũ và đồng phạm đổ khiến ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dân Hà Nội. Ảnh: Tô Thế.
Dầu thải do nhóm Vũ và đồng phạm đổ khiến ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dân Hà Nội. Ảnh: Tô Thế.
Dầu thải do nhóm Vũ và đồng phạm đổ khiến ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dân Hà Nội. Ảnh: Tô Thế.
Lên top