Bà chủ xe khách "Mắt Nai" điều hành đường dây ma túy liên tỉnh

Nguyễn Thị Lệ Ánh - bà trùm điều hành đường dây ma túy liên tỉnh. Ảnh cơ quan công an
Nguyễn Thị Lệ Ánh - bà trùm điều hành đường dây ma túy liên tỉnh. Ảnh cơ quan công an
Nguyễn Thị Lệ Ánh - bà trùm điều hành đường dây ma túy liên tỉnh. Ảnh cơ quan công an
Lên top