Bà Châu Thị Thu Nga ngồi tù, ai phải bồi thường cho hơn 500 khách hàng?