Ập vào quán bar V8 Club, phát hiện cả khách và nhân viên “chơi” ma túy

Nhiều khách và cả nhân viên bị đưa về cơ quan chức năng để kiểm tra ma túy_Ảnh: CTV
Nhiều khách và cả nhân viên bị đưa về cơ quan chức năng để kiểm tra ma túy_Ảnh: CTV
Nhiều khách và cả nhân viên bị đưa về cơ quan chức năng để kiểm tra ma túy_Ảnh: CTV
Lên top