Anh trai của ông chủ Công ty Nhật Cường tự bào chữa thế nào?

Bị cáo Trần Ngọc Ánh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (đứng) trình bày tại toà. Ảnh: C.Hùng.
Bị cáo Trần Ngọc Ánh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (đứng) trình bày tại toà. Ảnh: C.Hùng.
Bị cáo Trần Ngọc Ánh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (đứng) trình bày tại toà. Ảnh: C.Hùng.
Lên top