Anh em ruột chém chết thanh niên lạ vào nhà gây gổ

Anh em Điệp (bên trái) và các bị cáo tại tòa.
Anh em Điệp (bên trái) và các bị cáo tại tòa.
Anh em Điệp (bên trái) và các bị cáo tại tòa.
Lên top