Án tử hình cho kẻ giết người tình để cướp tài sản

Bị cáo Cao Quốc Phong trước vành móng ngựa.
Bị cáo Cao Quốc Phong trước vành móng ngựa.
Bị cáo Cao Quốc Phong trước vành móng ngựa.