Án tử cho kẻ cuồng dâm, giết người vứt xác phi tang

Bị cáo Thu tại tòa.
Bị cáo Thu tại tòa.
Bị cáo Thu tại tòa.
Lên top