Ăn trộm vàng, trốn lên núi cũng không thoát

Công an đọc lệnh bắt đối tượng Hồ Văn Liên. Ảnh: ĐX.
Công an đọc lệnh bắt đối tượng Hồ Văn Liên. Ảnh: ĐX.
Công an đọc lệnh bắt đối tượng Hồ Văn Liên. Ảnh: ĐX.
Lên top