Án oan 33 năm tại Đắk Lắk: Chậm khôi phục quyền công dân

Ông Nguyễn Lâm Sáu vẫn mòn mỏi đi tìm công lý trong mấy chục năm qua.
Ông Nguyễn Lâm Sáu vẫn mòn mỏi đi tìm công lý trong mấy chục năm qua.
Ông Nguyễn Lâm Sáu vẫn mòn mỏi đi tìm công lý trong mấy chục năm qua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top