Án mạng từ vụ vỡ họ trong thôn ở Hà Nội

Bị cáo Trịnh Duy Đăng - người gây án mạng vì chơi họ. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Trịnh Duy Đăng - người gây án mạng vì chơi họ. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Trịnh Duy Đăng - người gây án mạng vì chơi họ. Ảnh: V.Dũng.
Lên top