Án mạng từ vụ nữ tiếp viên nửa đêm gọi điện xin... đi chơi với người yêu

Đối tượng Nguyễn Văn Trưởng - Ảnh CTV
Đối tượng Nguyễn Văn Trưởng - Ảnh CTV
Đối tượng Nguyễn Văn Trưởng - Ảnh CTV
Lên top