An Giang tiêu hủy hàng chục máy game bắn cá và đập thú

Lực lượng Công an kiểm đếm số máy game bắn cá trước khi tiến hành tiêu hủy. Ảnh: VT
Lực lượng Công an kiểm đếm số máy game bắn cá trước khi tiến hành tiêu hủy. Ảnh: VT
Lực lượng Công an kiểm đếm số máy game bắn cá trước khi tiến hành tiêu hủy. Ảnh: VT
Lên top