Án chung thân cho kẻ mạo danh Tổng Giám đốc VICEM lừa chiếm đoạt 322 tỉ

Nguyễn Thị Lan tại toà. Ảnh: V.D
Nguyễn Thị Lan tại toà. Ảnh: V.D
Nguyễn Thị Lan tại toà. Ảnh: V.D
Lên top