CƠ QUAN ĐIỀU TRA KẾT LUẬN:

Alibaba kinh doanh đa cấp đội lốt kinh doanh bất động sản

Khám xét hàng loạt công ty con của Alibaba. Ảnh: PV
Khám xét hàng loạt công ty con của Alibaba. Ảnh: PV
Khám xét hàng loạt công ty con của Alibaba. Ảnh: PV
Lên top