Alibaba không xin lỗi: Chủ tịch xã Tóc Tiên tiếp tục kiến nghị xử lý

Chủ đất bị cưỡng chế chỉ tay về phía Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên. Ảnh: Nguyễn Long/Thanh Niên.
Chủ đất bị cưỡng chế chỉ tay về phía Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên. Ảnh: Nguyễn Long/Thanh Niên.
Chủ đất bị cưỡng chế chỉ tay về phía Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên. Ảnh: Nguyễn Long/Thanh Niên.
Lên top