Ai tiếp tay cho Vũ “nhôm” thâu tóm đất vàng Đà Nẵng?

Những khu đất vàng của Đà Nẵng đều được các DN tiếp tay cho Vũ “nhôm” chuyển giao trót lọt với giá rẻ. Ảnh: HV
Những khu đất vàng của Đà Nẵng đều được các DN tiếp tay cho Vũ “nhôm” chuyển giao trót lọt với giá rẻ. Ảnh: HV
Những khu đất vàng của Đà Nẵng đều được các DN tiếp tay cho Vũ “nhôm” chuyển giao trót lọt với giá rẻ. Ảnh: HV
Lên top