Ai phải chịu trách nhiệm số tiền 6.126 tỷ đồng trong vụ án Phạm Công Danh?

Phạm Công Danh "quên" 600 tỷ đồng mà cấp dưới khai là chuyển cho bà Phấn. Ảnh: T.S
Phạm Công Danh "quên" 600 tỷ đồng mà cấp dưới khai là chuyển cho bà Phấn. Ảnh: T.S