Cty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng ngang nhiên mở mỏ đá "thổ phỉ": Ai “chống lưng”?

Dây chuyền sản xuất của Nhà máy Ximăng Hải Phòng. Ảnh: TN
Dây chuyền sản xuất của Nhà máy Ximăng Hải Phòng. Ảnh: TN
Dây chuyền sản xuất của Nhà máy Ximăng Hải Phòng. Ảnh: TN
Lên top