9 thanh niên tụ tập "bay lắc" trong cửa hàng quần áo ở Hải Dương

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương
Lên top