9 năm tù cho kẻ mua bán trẻ em qua biên giới

9 năm tù cho Phủng Chằn Vầy vì tội mua bán trẻ em. Ảnh: Thanh Duyên.
9 năm tù cho Phủng Chằn Vầy vì tội mua bán trẻ em. Ảnh: Thanh Duyên.
9 năm tù cho Phủng Chằn Vầy vì tội mua bán trẻ em. Ảnh: Thanh Duyên.
Lên top