9 đối tượng ngoại tỉnh đến Đà Nẵng cho vay nặng lãi "cắt cổ" đến 40%

Từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng, các đối tượng cho vay nặng lãi cắt cổ hơn 100 người với số tiền hàng tỷ đồng.
Từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng, các đối tượng cho vay nặng lãi cắt cổ hơn 100 người với số tiền hàng tỷ đồng.
Từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng, các đối tượng cho vay nặng lãi cắt cổ hơn 100 người với số tiền hàng tỷ đồng.
Lên top