8 tập thể, 20 cá nhân liên quan đến 2 lô đất của vợ cựu Bí thư Quảng Nam

Ngôi nhà trên hai lô đất A51 và A52 của vợ cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng. Ảnh: T.C
Ngôi nhà trên hai lô đất A51 và A52 của vợ cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng. Ảnh: T.C
Ngôi nhà trên hai lô đất A51 và A52 của vợ cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng. Ảnh: T.C
Lên top