8 khung giờ cấp căn cước công dân tại trụ sở phòng cảnh sát hành chính

Công an Hà Nội thông báo cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân từ ngày mai ở trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH. Ảnh: CAHN.
Công an Hà Nội thông báo cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân từ ngày mai ở trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH. Ảnh: CAHN.
Công an Hà Nội thông báo cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân từ ngày mai ở trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH. Ảnh: CAHN.
Lên top