7 tháng tìm công lý cho bé gái bị xâm hại ở Chương Mỹ

Luật sư Thịnh và Hùng - tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại tại phiên tòa sơ thẩm xét xử kín Nguyễn Trọng Trình.
Luật sư Thịnh và Hùng - tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại tại phiên tòa sơ thẩm xét xử kín Nguyễn Trọng Trình.
Luật sư Thịnh và Hùng - tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại tại phiên tòa sơ thẩm xét xử kín Nguyễn Trọng Trình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top