7 nam, nữ tụ tập sử dụng ma túy trong khách sạn

7 nam, nữ sử dụng ma túy trong khách sạn bị bắt giữ. Ảnh: CA.
7 nam, nữ sử dụng ma túy trong khách sạn bị bắt giữ. Ảnh: CA.
7 nam, nữ sử dụng ma túy trong khách sạn bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Lên top