7 lần ở Huế trộm cắp, trốn vào Đồng Nai thì bị bắt

Đối tượng Nam tại cơ quan công an.
Đối tượng Nam tại cơ quan công an.
Đối tượng Nam tại cơ quan công an.
Lên top