7 đối tượng dùng giấy tờ giả để thi thuê tiếng Anh tại Đại học Thái Nguyên

Đối tượng Cấn Văn Nam dùng giấy tờ giả thi thuê tiếng Anh B1 tại ĐH Thái Nguyên. Ảnh: Công an Thái Nguyên
Đối tượng Cấn Văn Nam dùng giấy tờ giả thi thuê tiếng Anh B1 tại ĐH Thái Nguyên. Ảnh: Công an Thái Nguyên
Đối tượng Cấn Văn Nam dùng giấy tờ giả thi thuê tiếng Anh B1 tại ĐH Thái Nguyên. Ảnh: Công an Thái Nguyên
Lên top