68 dân chơi bay lắc trong quán karaoke ở ngoại thành Hà Nội

Cơ quan công an kiểm tra quán karaoke Phương Linh. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
Cơ quan công an kiểm tra quán karaoke Phương Linh. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
Cơ quan công an kiểm tra quán karaoke Phương Linh. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
Lên top