Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

67 tuổi hiếp dâm, giao cấu với trẻ em lĩnh 12 năm tù