66 người trong đường dây buôn heroin đối mặt án tử hình