6 lần môi giới bán thận, thu lời hàng trăm triệu đồng

Bị cáo Trần Văn Phương tại phiên tòa chiều 13.2.
Bị cáo Trần Văn Phương tại phiên tòa chiều 13.2.
Bị cáo Trần Văn Phương tại phiên tòa chiều 13.2.
Lên top